Resultater etter Leseløft på Hana skole

Publisert: 10. juni 2024Kategorier: Nyheter

Dette skoleåret har vi vært så heldige at vi har fått følge Hana skole og Annette Dorthea Steinmo i arbeidet med Leseløft på 1-2-3! på 3. og 4. trinn. Vi har delt både hennes erfaring fra tidlig i prosjektet, og fra vårt skolebesøk i november. I februar holdt vi også flere webinar sammen med Annette om temaet. 

Nå er skoleåret straks over og vi har deltatt på høytidelig diplomutdeling på skolen, sammen med blant annet ordfører og varaordfører i Sandnes kommune, samt Sandnesposten. I løpet av skoleåret har arbeidet med Leseløft på 1-2-3! gjort at leseferdighetene hos elevene på 3. og 4. trinn økte, og resultatene taler for seg selv: -Elevene på 4. trinn leste hele 16 prosent raskere, og gjorde 65 % færre feil.

Satset på lesing med midler som allerede finnes i skolen

Å heve leseferdighetene til elevene kan gjøres på ulike måter. Det som ble suksessoppskriften på Hana skole var en ledelse som våget å satse og som hadde tro på modellen, en egen stilling som leseløftlærer, økt fokus på mestring som så skulle skape leseglede for elevene, og ikke minst: Tid. Tid avsatt for prosjektgruppen til å utvikle opplegget, og tid nok til lesing på timeplanen for elevene. Det vil si at det ikke var økte midler som gjorde susen, men et skifte i fokus. Å ha en støttende rektor i Atle som også var åpen for nye prosjekt, nevner Annette Dorthea som helt essensielt.

Jeg håper arbeidet vårt på Hana kan inspirere andre i arbeidet med å bygge økt lesekapasitet hos elevene.
– Annette Dorthea Steinmo, leseløftlærer Hana skole

Kombinasjonen av digital og analog lesing har vært en nøkkelfaktor.

Prosjektgruppen på Hana skole har prøvd å inspirere til mer høytlesing hjemme, og elevene har også brukt skolebiblioteket og Sandnes bibliotek ivrig, i tillegg til å lese i Aftenposten junior. Dette økte fokuset på lesing kombinert med ferdighetstrening i Aski Raski har vært nøkler i denne suksesshistorien. Elevene har blitt kartlagt i programmet og hatt samtaler med leseløftlæreren Annette for å kunne bedre forstå sin egen leseutvikling, få økt leselyst og økt lesekapasitet. Den digitale mengdetreningen tilpasset elevenes nivå har gitt elevene mulighet til å jobbe i sin proksimale utviklingssone, og også hevet leseferdighetene til de dyktigste leserne på trinnene. 

Ønsker du å lære mer om opplegget, eller utføre det på din skole? 

Leseløftstiene er klare til bruk i programmet, og du kan også laste ned veilederen, inkludert diplomer til opplegget.

Bilde av forsiden på opplegget Leseløft

Nøkkeltall fra Leseløft på 1-2-3 ved Hana skole

Noen nøkkeltall fra 4. årstrinn:

  • Elevene leser ved retest 87,4 sekunder raskere enn ved 1. kartlegging. Det tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 16,5%.
  • Elevene har i gjennomsnitt 12,5 færre feil ved retest enn ved 1. kartlegging. Det tilsvarer en gjennomsnittlig reduksjon i feil på 65%
  • Ved 1. kartlegging hadde 15/25 elever saktere/mer unøyaktig avkoding enn gjennomsnittet for 4. årstrinn. Ved retest gleder dette kun 5/25 elever. 20/25 elever leser nå hurtigere og mer korrekt enn gjennomsnittet. (Obs! Grenseverdiene er satt i september og er derfor noe kunstig gode ved retest i april, men fremgangen er like reell). 
  • Kun to elever er nå over kritisk grense. De andre har tilfredsstillende tekniske leseferdigheter for fjerde årstrinn.
Søylediagram av resultatene fra Hana skole

Del denne siden:

Siste innlegg: