Ofte stilte spørsmål

JA! Fordi vi vet det fungerer lar vi alle skoler som ønsker det låne en fullversjon i 1 måned. Bestill prøvelisens for din skole her.

Priser finner du her.

Merk at rene ungdomsskoler og vgs alltid betaler minstetakst.

Du kan lære mye ved å besøke hjemmesiden vår, og å se kursvideoene våre her.

Vi arrangerer gratis digitale spørretimer hver måned. Informasjon og påmelding finner du her.

Du kan også bestille webinar her.

For fysisk kurs til skolen din, ta kontakt på askiraski@askiraski.no

JA! For å treffe elevene på riktig nivå, og for å måle progresjon over tid, er det veldig viktig å kartlegge dem. Dette tar ca ti minutter per elev, og gir deg verdifull informasjon om lesenivå og lesestrategi.

Med “sti-funksjonen” kan læreren lede hver enkelt elev direkte inn på de oppgavene læreren mener er hensiktsmessig for eleven å jobbe med, og elevene i klassen kan arbeide med ulike stier tilpasset sitt lesenivå. Se videoen vår om stier her.

JA! Dysleksi er en vedvarende forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, forårsaket av en svikt i det fonologiske systemet. I Aski Raski trener elevene opp den fonologiske avkodingsstrategien, og den fonologiske bevisstheten. Og du? Tiltakene kan settes inn lenge før en diagnose er på plass – og det vil hjelpe selv om eleven ikke har dysleksi.

Kartlegg samtlige elever på småtrinnet årlig. Vi får stadig henvendelser fra lærere som oppdager elever de ikke ante at hadde vansker med lesingen. Dette skyldes at Aski Raski fokuserer på ren avkoding, ikke kontekst og forståelse. For elever på mellomtrinnet og oppover er det ikke nødvendig med årlig kartlegging, men de bør kartlegges én gang, slik at man finner sårbare elever, og kartlegge disse på nytt.

Det er flere ting som er unikt ved Aski Raski: Det kan brukes i full klasse, til tavleundervisning eller på elevenes enheter, og vi fokuserer først og fremst på elevenes fonologiske avkoding, selvom vi også tilbyr oppgaver som styrker den ortografiske strategien. Flere av de andre programmene vi kjenner til fokuserer på repetert lesing, som trener den ortografiske strategien. I følge Dysleksi Norge må lærer vite at eleven behersker den fonologiske strategien før lesetreningen dreier seg om den ortografiske strategien.

Aski Raski har vist seg nyttig for alle elever, både de som følger en normert leseutvikling, de som trenger litt ekstra hjelp, og også de som er flinke. Aski Raski brukes helt fra barnehagen til vgs og voksenopplæring.

Elevene utvikler den tekniske avkodingen sin. De får utviklet sin fonologiske bevissthet, øker lesehastighet, og automatiserer avkodingen. Dette gir overskudd til forståelsen og gleden ved en tekst. Elevene får også trent seg på rettskrivingsregler.

Sjekk ut kursvideoene våre her på hjemmesiden under fanen videokurs.

Det finnes også hjelpevideoer på vår Youtube-kanal. I tillegg har vi dokumentasjon i Zendesk og mulighet for å sende oss henvendelser her.