Priser

Kommuner eller skoler kan kjøpe lisens til Aski Raski. Prisene settes ut fra elevantall for hver skole og gjelder for ett år. Rene ungdomsskoler og videregående skoler betaler alltid minstetakst. Alle lisenser inkluderer hjemlånslisens.

PRØV UT GRATIS

Vi forstår at det kan være vanskelig å vite om Aski Raski vil passe i din undervisning. Derfor gir vi alle skoler og lærere muligheten til å prøve Aski Raski gratis i en periode for å bli kjent med programmet. Du får tilgang til en full versjon av Aski Raski og kan sette i gang med kartlegging av elevenes leseferdigheter. Du kan også gi elevene tilgang til å løse oppgaver.

Prøvelisens bestilles med følgende skjema: https://askiraski.no/bestill-provelisens/

PRISER KALENDERÅRET 2022

Merk at korteste bindingstid for kontrakter som nå inngås er ut 2022.
Rene ungdomsskoler og videregående skoler betaler alltid minstetakst.

Prisene settes ut fra antall elever:

  • Opp til 50: 6618 kr
  • 51 til 100: 8793 kr
  • 101 til 200: 11067 kr
  • 201 til 300: 14431 kr
  • 301 til 400: 17796 kr
  • 401 til 500: 21155 kr
  • Over 500: 24519 kr

Prisene vil indeksreguleres januar hvert år. Alle priser er ekskl. mva.

Skoler kan spare opp mot 30 % ved å inngå i en kommuneavtale med Aski Raski. En enkeltskole kan også oppnå gode priser ved å kjøpe lisens for flere år. Ta kontakt med oss for å motta et godt tilbud!