Priser

Kommuner eller skoler kan kjøpe lisens til Aski Raski. Prisene settes ut fra elevantall for hver skole og gjelder for ett år. Rene ungdomsskoler og videregående skoler betaler alltid minstetakst. Alle lisenser inkluderer hjemlånslisens.

PRØV UT GRATIS

Vi forstår at det kan være vanskelig å vite om Aski Raski vil passe i din undervisning. Derfor gir vi alle skoler og lærere muligheten til å prøve Aski Raski gratis i en periode for å bli kjent med programmet. Du får tilgang til en full versjon av Aski Raski og kan sette i gang med kartlegging av elevenes leseferdigheter. Du kan også gi elevene tilgang til å løse oppgaver.

Prøvelisens bestilles med følgende skjema: https://askiraski.no/bestill-provelisens/

PRISER PÅ ASKI RASKI KALENDERÅRET 2024

Merk at korteste bindingstid for kontrakter som nå inngås er ut 2024.
Rene ungdomsskoler og videregående skoler betaler alltid minstetakst.

Prisene settes ut fra antall elever på skolen:

 • Opp til 50: 7 600 kr
 • 51 til 100: 10 200 kr
 • 101 til 200: 13 100 kr
 • 201 til 300: 17 000 kr
 • 301 til 400: 21 400 kr
 • 401 til 500: 25 400 kr
 • Over 500: 29 500 kr

Prisene vil indeksreguleres januar hvert år. Alle priser er ekskl. mva.

Ta kontakt med oss for å motta et godt tilbud!

PRISER PÅ STARTPAKKEN KALENDERÅRET 2024

Merk at korteste bindingstid for kontrakter som nå inngås er ut 2024.

Prisene settes ut fra antall elever på skolen:

 • Opp til 50: 2 600 kr
 • 51 til 100: 3 500 kr
 • 101 til 200: 4 500 kr
 • 201 til 300: 5 800 kr
 • 301 til 400: 7 200 kr
 • 401 til 500: 8 500 kr
 • Over 500: 9 900 kr

Prisene vil indeksreguleres januar hvert år. Alle priser er ekskl. mva.

PRISER PÅ ASKI RASKI ENGELSK KALENDERÅRET 2024

Merk at korteste bindingstid for kontrakter som nå inngås er ut 2024.

Prisene settes ut fra antall elever på skolen:

 • Opp til 50: 2 600 kr
 • 51 til 100: 3 500 kr
 • 101 til 200: 4 500 kr
 • 201 til 300: 5 800 kr
 • 301 til 400: 7 200 kr
 • 401 til 500: 8 500 kr
 • Over 500: 9 900 kr

Prisene vil indeksreguleres januar hvert år. Alle priser er ekskl. mva.

For pristilbud/bestilling: Bruk bestillingsskjema her eller kontakt oss på e-post askiraski@askiraski.no