Priser

Kommuner eller skoler kan kjøpe lisens til Aski Raski. Prisene settes ut fra elevantall for hver skole og gjelder for ett år. Rene ungdomsskoler og videregående skoler betaler alltid minstetakst. Alle lisenser inkluderer hjemlånslisens.

PRØV UT GRATIS

Vi forstår at det kan være vanskelig å vite om Aski Raski vil passe i din undervisning. Derfor gir vi alle skoler og lærere muligheten til å prøve Aski Raski gratis i en periode for å bli kjent med programmet. Du får tilgang til en full versjon av Aski Raski og kan sette i gang med kartlegging av elevenes leseferdigheter. Du kan også gi elevene tilgang til å løse oppgaver.

Prøvelisens bestilles med følgende skjema: https://askiraski.no/bestill-provelisens/

PRISER KALENDERÅRET 2023

Merk at korteste bindingstid for kontrakter som nå inngås er ut 2023.
Rene ungdomsskoler og videregående skoler betaler alltid minstetakst.

Prisene settes ut fra antall elever på skolen:

 • Opp til 50: 7 148 kr
 • 51 til 100: 9 685 kr
 • 101 til 200: 12 423 kr
 • 201 til 300: 16 200 kr
 • 301 til 400: 20 354 kr
 • 401 til 500: 24 195 kr
 • Over 500: 28 042 kr

Prisene vil indeksreguleres januar hvert år. Alle priser er ekskl. mva.

Skoler kan spare opp mot 20% ved å inngå i en kommuneavtale med Aski Raski. En enkeltskole kan også oppnå gode priser ved å kjøpe lisens for flere år. Ta kontakt med oss for å motta et godt tilbud!

PRISER PÅ STARTPAKKEN SKOLEÅRET 23/24

Startpakken er gratis ut skoleåret 22/23. Korteste bindingstid for kontrakter som inngås er ut skoleåret 23/24.

Prisene settes ut fra antall elever på skolen:

 • Opp til 50: 2 400 kr
 • 51 til 100: 3 300 kr
 • 101 til 200: 4 200 kr
 • 201 til 300: 5 500 kr
 • 301 til 400: 6 800 kr
 • 401 til 500: 8 100 kr
 • Over 500: 9 400 kr

Prisene vil indeksreguleres januar hvert år. Alle priser er ekskl. mva.

PRISER PÅ ASKI RASKI ENGELSK SKOLEÅRET 23/24

Korteste bindingstid for kontrakter som inngås er ut skoleåret 23/24.

Prisene settes ut fra antall elever på skolen:

 • Opp til 50: 2 400 kr
 • 51 til 100: 3 300 kr
 • 101 til 200: 4 200 kr
 • 201 til 300: 5 500 kr
 • 301 til 400: 6 800 kr
 • 401 til 500: 8 100 kr
 • Over 500: 9 400 kr

Prisene vil indeksreguleres januar hvert år. Alle priser er ekskl. mva.

For pristilbud/bestilling av Startpakken og Aski Raski engelsk: Kontakt oss på e-post askiraski@askiraski.no