Teorigrunnlag

Aski Raski er bygget opp på et solid teorigrunnlag, fremfor alt professor Thorleiv Høiens arbeid, og har vært grundig utprøvd gjennom 20 år. Har du lyst til å lære mer om leseutvikling, om risikofaktorer for lese- og skrivevansker og om hva forskning og lovverk sier om intensive lesekurs?

Under følger en rekke lenker til relevante sider.
Ønsker du å lære mer om Aski Raskis oppbygning, se vår faglige forankring.

Hvilke ferdigheter trenger elevene?

Ulike avkodingsstrategier

Dysleksi

Intensive lesekurs