Program

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elevene lærer teknikken å lese, gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord og setninger. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og riktig.

Kartlegging

Aski Raski inneholder en effektiv kartlegging. Denne gir raskt oversikt over elevenes ferdigheter og progresjon. Resultatene gir et godt utgangspunkt for å lage tilrettelagt opplegg for enkeltelever, grupper eller klasser. I lærermodulen får lærerne god oversikt over resultater, statistikker og aktiviteter for elevene. Her kan også egne læringsstier tildeles elevene.

Variasjon

Programmet består av fire ulike oppgavetyper: Hør, Finn, Skriv og Les. Når elevene gjør Les-oppgaver må en voksen være til stede og høre at de leser riktig. Jobber elevene derimot med Hør, Finn og Skriv, kan de jobbe selvstendig. Programmet gir tilbakemelding på om de gjør det riktig eller galt. Dermed kan én voksen hjelpe mange elever samtidig, på hver sine nivå.

Mestring

Aski Raski er like nyttig i bruk på skoler som i voksenopplæring og norskundervisning for alle nye innbyggere i landet vårt. Programmet er enkelt å bruke, og lagt opp for at elevene selv skal kunne finne frem og løse oppgaver, både på skolen og hjemme. 

Aski Raski har støtte for Feide, og de aller fleste bruker denne tjenesten til pålogging i programmet.

KORT OPP­SUMMERT

Aski Raski kan brukes i grupper og i full klasse. Det egner seg veldig godt til fellesøkter på tavlen eller som stasjons­undervisning. Basert på kartleggings­resultatene og tiltaksplan kan elevene jobbe selvstendig på sitt nivå. De jobber i fellesskap, men likevel individuelt tilpasset.