Startpakken

Når Aski Raski introduserer Startpakken, er det fordi vi vet hva som skal til for at skolestarterne knekker lesekoden. Startpakken er bygget systematisk opp rundt fonologisk bevissthet og det grundige Aski Raski-systemet. Her lærer elevene å automatisere stadig større byggeklosser, for å gjøre skriving og avkoding lettere.

Ved å gi alle elever denne treningen fra skolestart mener vi at langt færre elever vil trenge intervensjon senere. Gjennom Startpakken tilbyr vi en komplett pakke for den første lese- og skriveopplæringen. Her møter elevene en kombinasjon av digitale, papirbaserte og praktiske aktiviteter.

Nøkkelen til å lære å lese, er å høre alle lydene i ordene. I Aski Raski er det mange øvelser som utvikler nettopp den fonologiske bevisstheten. Dette er en naturlig og viktig del av Startpakken. Elevene trener seg på å lytte ut første lyd, telle stavelser og ord og gjøre analyse av stavelser, ord og setninger. Dette gjøres gjennom strukturerte tavleøkter, lærerstasjoner på verksted, oppgaver på bokstavark og gjennom spill som “Filosofen lurer på”.

En egen lærermodul gir god oversikt over resultater etter “Fonemsjekk” og kartlegging, og over aktiviteter for elevene. Her kan også tilpassede stier tildeles hver elev. Programmet er nyttig for alle elever, både de som følger en normert leseutvikling, de som trenger litt ekstra, og også de som er flinke.

Hurtig bokstavinnlæring

Startpakken bygger på Lesesenteret i Stavanger sine prinsipper for hurtig bokstavinnlæring og flere repetisjoner gjennom det første skoleåret.

Spiralprinsippet i bokstavinnlæringen
Gjennom tre runder bokstavinnlæring får elevene kjapt tilgang til flere bokstaver slik at alle møter de bokstavene de kjenner fra før. På den måten får de sterke elevene kommet i gang med å bruke alle bokstaver, elevene som kan mange bokstaver får tettet sine hull, og elever som kan få eller ingen bokstaver når de begynner får flere repetisjoner i løpet av det første året. Elevene kartlegges jevnlig både gjennom “Fonemsjekken” og gjennom Aski Raski kartlegging. På denne måten har lærer hele tiden full kontroll over hvilke elever som strever med hvilke lyder, slik at elevene kan få jobbe med akkurat de lydene som er vanskelige for dem.

Når dere arbeider med rask bokstavinnlæring er det ikke meningen at alle elever skal kunne alle bokstavene etter første gjennomgang. De får flere muligheter til å hekte seg på, og til å tette de hullene de har underveis.

Filosofen lurer på spillbrett

HVA FÅR DU?

Detaljert periodeplan

Systematisk bruk av Aski Raski

Jevnlig kartlegging og tiltaksplaner til elever i risikosonen

Motiverende, nivådelte lesetekster

Variasjon: tavleøkter, data/nettbrett, uteskole, spill og oppgaveark

Nivådelt materiale til lesekurs

Spiralprinsippet i Aski Raski Startpakken

Kartlegging > Runde 1:Introduksjon av Fonem og grafem. Fokus på bokstavlyd, syntese og analyse. > Kartlegging av elever som skåret kritisk ved forrige kartlegging. > Runde 2: Repetisjon av Fonem og grafem. Fokus på høyfrekvente ord og syntese og analyse. > Kartlegging av elever som skåret kritisk ved forrige kartlegging. > Runde 3: Repetisjon av Fonem og grafem. Fokus på bokstavforming og syntese og analyse. > Kartlegging av elever som skåret kritisk ved forrige kartlegging. > Runde 4: Mengdetrening skriving og lesing. Tilpasset opplegg for de elevene som fremdeles strever (lesekurs) med enkelte fonem og grafem. Komplekse stavelser og ng-lyd.

Nivåene på leseark og bøker

Leseark og småbøker elevene møter, er delt i tre nivåer. Når vi har utviklet disse, har vi hatt fokus på at elevene har kommet ulikt i sin leseinnlæring. Likevel tilhører de én og samme gruppe, de skal følge mye av den samme undervisningen, og de skal ha de samme leseopplevelsene. De møter derfor den samme fortellingen i bøkene – bare med ulik mengde tekst og ulik vanskegrad på teksten. Denne organiseringen gjør at klasseromssamtalene er inkluderende. Alle elevene har møtt historien om Sina og musen. De har alle en forståelse av hva som skjer når katten Milo dukker opp, og de kan snakke sammen om handlingen.

Musen er fin – Sina ser en mus.

LETT: På det letteste nivået møter elevene kun de bokstavene som er lært i klassen (f.eks kun 8 bokstaver: SIOLERAM) og kun enkle stavelser (uten konsonantforbindelser). Her leser de en enkel tekst og bruker bildene aktivt til å forstå handlingen. I forøvelser og leseark er det fokus på fonem-grafem og på enkle stavelser. Et flertall av elevene vil trenge dette nivået i første og kanskje andre runde.

Musen er fin. Sina ser en liten mus.

MIDDELS: På det midterste nivået tar vi utgangspunkt i at elevene kjenner alle bokstavene, men de leser fremdeles med kun enkle stavelser. Elevene møter litt lengre setninger og får litt mer informasjon til handlingen gjennom teksten. Dette nivået vil noen få elever følge i starten, men etterhvert som alle bokstaver er innført vil stadig flere elever i klassen lese på dette nivået. I forøvelser og leseark er det fokus på enkle stavelser og stavelseslesing av lengre ord.

Musen er fin. Sina ser en liten mus som kryper på gulvet.

VANSKELIG: På dette nivået møter elevene alle bokstavene og de møter også komplekse stavelser og lange ord. Dette nivået er ment for de elevene som kan lese ved skolestart, eller som knekker koden og lærer de siste bokstavene svært raskt. I starten av skoleåret ligger kanskje noen få elever på dette nivået, mens flere kommer til i løpet av andre og tredje runde bokstavinnlæring. Elevene møter fremdeles de samme bildene og den samme handlingen som medelevene, men her får de en tekst med flere ord, flere adjektiv og mer spesifikke begrep. I forøvelser og leseark er det fokus på avkoding av komplekse stavelser og automatisering av disse.

Startpakken - Klar, ferdig, LES!