Faglig forankring

Aski Raski er bygget opp på et solid teorigrunnlag, fremfor alt fra professor Thorleiv Høiens arbeid, og har vært grundig utprøvd gjennom 20 år. 

Har du lyst til å lære mer om leseutvikling, om risikofaktorer for lese- og skrivevansker og om hva forskning og lovverk sier om intensive lesekurs? Se på våre sider med Teorigrunnlag.

I læreplanens overordnede del vises det til fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Norskfaget har et særlig ansvar for opplæringen i å kunne lese. Utviklingen av å kunne lese i norsk går fra den grunnleggende avkodingen til å lese, tolke og reflektere over tekster i ulike sjangre, for ulike formål og av ulik lengde og kompleksitet.

I Aski Raski jobber vi først og fremst med den første lese- og skriveopplæringen og den grunnleggende avkodingen.

I det følgende vil vi vise til hvorfor Aski Raski er utviklet slik det er, og forankre valg som er gjort.

Faglig forankring Aski Raski

Faglig forankring Aski Raski Startpakken

Faglig forankring Aski Raski Engelsk

Kilder

Utdanningsidrektoratet (2020). Overordnet del – Grunnleggende Ferdigheter. På Udir.no. https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/grunnleggende-ferdigheter/?TilknyttedeKompetansemaal=true

Utdanningsdirektoratet (2020). Læreplaner – Norsk – Grunnleggende Ferdigheter. På Udir.no. https://www.udir.no/lk20/nor01-06/om-faget/grunnleggende-ferdigheter?lang=nob