Vår historie

Det er 20 år siden det første Aski Raski programmet ble solgt, og vi leverer i dag et brukervennlig nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Utviklingen siden oppstarten har vært stor – både når det gjelder innhold og teknologi. Nå er vi klar til å ta steget ut i verden, og skal om kort tid lanseres i flere land.

Elever lærer gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese lyder, stavelser, enkeltord og setninger. Vi ønsker at flere skal mestre kunsten å lese. Vi vil gjøre en forskjell. Denne visjonen hadde vi da vi startet opp, og den jobber vi videre mot.