MESTRE KUNSTEN Å LESE

Aski Raski optimaliserer samspillet mellom leseteknikk og teknologi. Vi gjør det lettere for både barn og voksne å lære å lese.

MESTRE
KUNSTEN
Å LESE

Aski Raski optimaliserer samspillet mellom leseteknikk og teknologi. Vi gjør det lettere for både barn og voksne å lære å lese.

Aski Raski gjør det lettere å få leseglede

Aski Raski gjør det lettere å få leseglede

Leseferdighetene synker blant norske barn og ungdommer. Aski Raski er lesetrening som gir resultater. De digitale oppgavene er tilpasset hver enkelt, og kartleggingen gjør tilpasningen enkel for lærerne. Elevene jobber med alt fra grafemer og lyder til stavelser, enkeltord og setninger. De får variert trening gjennom de fire oppgavetypene: hør, finn, skriv og les. 

Aski Raski gir elevene lesetrening og mestringsfølelse. Da blir det lettere å få leseglede!

VIL DU PRØVE?

Er du nysgjerrig og vil se om våre produkter og tjenester kan være noe for deg?

Vi har laget en kort introduksjonsvideo som beskriver hvordan vi sammen kan lære flere å lese!

Du er også hjertelig velkommen på våre gratis spørretimer der vi tar for oss ulike temaer.

Leseløft på 1-2-3! gav resultater

Leseløft på 1-2-3! gav resultater

Hva gjør man når elevenes leseferdigheter synker? Hana skole i Sandnes kommune fant suksessoppskriften ved hjelp av et prosjekt kalt Leseløft på 1-2-3!  I løpet av skoleåret 23/24 har arbeidet med prosjektet gjort at leseferdighetene hos elevene på 3. og 4. trinn økte. Etter endt prosjektperiode leste hele 16 prosent raskere, og gjorde 65 % færre feil. 

KIRSTEN NYGÅRD
FLOSTA SKOLE I ARENDAL

– Det beste med Aski Raski er repetisjon og at det er varierte oppgaver. Elevene liker belønning som gir motivasjon.

LINDA MOI HANSEN
DALANE VIDERE­GÅENDE SKOLE

– Jeg har brukt dette programmet både i innføringsklasse med ungdommer og på voksenopplæring. Det fungerer utmerket for alle elever, både på høyt og lavt nivå, for elever i alle aldre, og det kan tilpasses alle behov.

BRITT HEIDI OLSEN
KVARSTEIN SKOLE

– Kartleggingsverktøyet er det aller beste. Allerede til høstferien 1. trinn kan jeg si hvor eleven er i leseutviklingen sin. Det er en god måte å fange opp elever i faresonen.

HANNA RØNNESETH JUVIK
HØVIK SKOLE I LIER

– Glimrende verktøy for kartlegging av elevenes leseferdigheter i forhold til områder elevene må øve spesifikt på.