HJELPER ALLE TIL Å

MESTRE KUNSTEN Å LESE

Aski Raski optimaliserer samspillet mellom leseteknikk og teknologi. Vi gjør det lettere for både barn og voksne å lære å lese.

Les mer
HJELPER ALLE TIL Å

MESTRE KUNSTEN Å LESE

Aski Raski optimaliserer samspillet mellom leseteknikk og teknologi. Vi gjør det lettere for både barn og voksne å lære å lese.

Les mer

Vi er glødende opptatt av å hjelpe

Vi skal oppleves som en kompetent og raus partner som gir av seg selv og innfrir forventninger.

Hvem er vi

VIL DU PRØVE?

Er du nysgjerrig og vil se om våre produkter og tjenester kan være noe for deg?

Vi har laget en kort introduksjonsvideo som beskriver hvordan vi sammen kan lære flere å lese!

SE VIDEO

Ansvarlige

Vi tar ansvar – for kundene våre, for hverandre og for samfunnet.

Systematiske

Vi arbeider systematisk, ikke ut fra innfall og løse antakelser.

Kompetente

Basert på solid teori og målrettet produktutvikling over tid.

Inkluderende

Vi er til for alle – fra førsteklassinger til voksenopplæring.

KIRSTEN NYGÅRD
FLOSTA SKOLE I ARENDAL

-Det beste med Aski Raski er repetisjon og at det er varierte oppgaver. Elevene liker belønning som gir motivasjon.

LINDA MOI HANSEN
DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE

-Jeg har brukt dette programmet både i innføringsklasse med ungdommer og på voksenopplæring. Det fungerer utmerket for alle elever, både på høyt og lavt nivå, for elever i alle aldre, og det kan tilpasses alle behov.

BRITT HEIDI OLSEN
KVARSTEIN SKOLE

-Kartleggingsverktøyet er det aller beste. Allerede til høstferien 1. trinn kan jeg si hvor eleven er i leseutviklingen sin. Det er en god måte å fange opp elever i faresonen.

HANNA RØNNESETH JUVIK
HØVIK SKOLE I LIER

-Glimrende verktøy for kartlegging av elevenes leseferdigheter i forhold til områder elevene må øve spesifikt på.