Klart du kan lese!

HVA ER ASKI RASKI?

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elever av Aski Raski lærer teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og rett.

HVEM BRUKER ASKI RASKI?

Aski Raski er like nyttig i bruk på skoler som i voksenopplæring og norskundervisning for alle nye innbyggere i landet vårt. Programmet er enkelt å bruke, og lagt opp for at elevene selv skal kunne finne frem og løse oppgaver, både på skolen og hjemme.

Hvordan virker det?

Tilpasset læring

I løpet av kun ti minutter kan elevenes tekniske leseferdigheter kartlegges slik at lesetreningen kan tilpasses den enkelte elevens behov. Læreren kan følge med på elevens fremgang i programmet, som også gir veiledning og forslag til hva eleven bør trene mer på.

I ulike undervisningsformer

I tillegg til være et verktøy for enkeltundervisning, har mange et stort utbytte av å bruke Aski Raski sammen med grupper av elever. Programmet egner seg også godt i stasjonsundervisning. Siden Aski Raski først ble lansert tidlig på 2000-tallet har mer enn 70 prosent av alle norske skoler brukt programmet som et supplement til ordinær leseinnlæring.

Hør, finn, skriv, les

Vi tror på at variasjon skaper motivasjon. Derfor består lesetreningen i Aski Raski av bokstavelig talt tusenvis av ord og øvelser, delt inn i fire områder; høre, finne, skrive og lese. Basert på professor Torleiv Høiens teorier for hva som er normal leseutvikling, hjelper Aski Raski elevene å gjenkjenne, analysere og gjenkalle lyder, stavelser og ord på varierende måter og med umiddelbar bekreftelse på om oppgaven ble riktig besvart.

Så vidt vi kjenner til, er programmet unikt i Norge.

Spesialrådgiver Kari K. Bjerke

Han klarer ikke slutte etter 15 minutter – han arbeider oftest i 30 minutter hver dag!

Mor til en flerspråklig elev med IOP i norsk (språk og begrep)

Jeg vil gi mine beste anbefalinger av lesetreningsprogrammet Aski Raski.

Torleiv Høien