Webinar

Ønsker din skole eller kommune å lære mer om elevers leseutvikling og om hvordan dere kan bruke Aski Raski i undervisningen? Våre ferdige kurspakker kan benyttes helhetlig, eller dere kan velge de temaene som passer for dere.

Merk at innholdet på webinarene i stor grad vil tilsvare innholdet i kursvideoene som finnes på videokurssiden.

Her kan dere som kunder velge tema fra vår meny (under) og bestille kurs ved å kontakte Ingunn på
ingunn@askiraski.no.
Pris: 1500,- per time. Minimum én time totalt. Kursholder går gjennom de ønskede temaene og svarer på spørsmål etter hver økt.
Dere kan gå sammen med flere skoler, og vi kan invitere alle til samme møte. Maks 100 deltakere per kurs.
Velg temaene dere ønsker fra menyen under.

 

Tema Innhold Tid
Introduksjonskurs
  • Teori (forenklet)
  • Innhold og muligheter
  • Praktisk bruk
1,5 time
Kartlegging
  • Hvorfor kartlegge?
  • Hvordan kartlegge?
1 time
Praktisk bruk
  • Veiledning på bruk av programmet – som forebygging eller tiltak, i klasser, grupper, enkeltelever og lekser.
30 minutter
Stier
  • Hvordan opprette og tildele stier i Aski Raski? Hvordan følge med elevenes arbeid?
30 minutter
Flerspråklige elever
  • Spesielle tips rettet til arbeid med flerspråklige elever – særlig elever som lærer å lese for andre gang. Kartlegging, valg av trinn, fremgangsmåter.
30 minutter
Nivå 0
  • Hva er fonologisk bevissthet, og hvordan kan vi hjelpe barn i barnehagen, skolebarn eller voksne å trene opp den fonologiske bevisstheten?
30 minutter
Andre ting?
  • Send inn et spesifisert ønske om hva akkurat dere trenger hjelp til.
Etter behov

Kontakt oss angående webinar: