Spørretime

Vi tilbyr jevnlig gratis spørretimer med ulike tema.

Timen starter med en presentasjon av tema med mulighet for spørsmål underveis. Deretter tar vi en gjennomgang av innsendte spørsmål og avslutter med oppfølgingsspørsmål knyttet til spørretimens tema. Spørsmål som kommer inn før til kl. 12.00 kursdag, vil bli prioritert. De kan skrives inn i påmeldingsskjema eller sendes inn på mail. Send da spørsmålene til ingunn@askiraski.no

Under følger informasjon om kommende timer og tema.

Dato og tema:

ALLE SPØRRETIMER ER KL. 14.15-15.15

17.04.23  Stier etter Kartlegging – Påmelding

25.04.23  Startpakken og lesekurs – Påmelding

02.05.23  Engelsk – Påmelding

15.05.23  Engelsk – Påmelding

Info til de ulike timene:

Kartlegging

Er Aski Raski nytt for deg anbefaler vi at du ser filmen om kartlegging før timen.

På spørretimen får du svar på det du lurer på angående feilregistrering, valg av nivå for flerspråklige elever eller elever med lese- og skrivevansker, og andre ting knyttet til temaet.

Engelsk

Visste du at Aski Raski har utviklet en engelsk versjon? Denne er under utvikling, og er gratis for alle ut skoleåret. På spørretimen får du en gjennomgang og tips til hvordan dette kan tas i bruk med elever!

Startpakken og lesekurs:

Grunnlaget for ethvert lesekurs er å vite hvor elevene starter. Dersom du ikke er kjent med Aski Raski sin kartlegging anbefaler vi at du ser denne videoen i forkant av spørretimen: Kartlegging

Forslagene til innhold i lesekursene vil være en kombinasjon av digitale aktiviteter og innhold fra Startpakken.

Stier etter kartlegging

Er stier og opplegg nytt for deg anbefaler vi at du ser filmen om stier før timen.

På spørretimen får du svar på det du lurer på angående offentlige stier, tildeling av stier og det å lage egne stier.