Spørretime

Vi tilbyr jevnlig gratis spørretimer med ulike tema.

Timen starter med en presentasjon av tema med mulighet for spørsmål underveis. Deretter tar vi en gjennomgang av innsendte spørsmål og avslutter med oppfølgingsspørsmål knyttet til spørretimens tema. Spørsmål som kommer inn før til kl. 12.00 kursdag, vil bli prioritert. De kan skrives inn i påmeldingsskjema eller sendes inn på mail. Send da spørsmålene til ingunn@askiraski.no

Under følger informasjon om kommende timer og tema.

Dato og tema:

ALLE SPØRRETIMER ER KL. 14.15-15.15

05.02.24 Leseløft på 1-2-3 – Påmelding

12.02.24 Leseløft på 1-2-3 – Påmelding

14.02.24 Intro Runde 4 i Startpakken – Påmelding

Leseløft på 1-2-3
På Spørretimen møter dere Annette Dorthea som er en erfaren lærer og Aski Raski-bruker i Sandnes kommune. Dere møter også Ingunn fra Aski Raski. Sammen skal vi ta dere gjennom Leseløftmodellen. Les mer om den her.

Intro Runde 4 i Startpakken
Timen starter med en presentasjon av innhold og oppbygging i runde 4, med mulighet for spørsmål underveis. Deretter tar vi en gjennomgang av innsendte spørsmål og avslutter med oppfølgingsspørsmål knyttet til runden eller Startpakken generelt.