Spørretime

Hver måned inviterer vi til gratis webinar på en time. Deltakere har anledning til å sende inn spørsmål knyttet til månedens tema i forkant eller underveis i webinaret.

Under følger informasjon om kommende time(r) og tema.

Tema:  Introduksjon til Startpakken

Datoer:

Klokkeslett: 14:15 til 15:15

Her vil vi svare på spørsmål knyttet til Startpakken.
Spørsmål som kommer inn før  kl. 12.00 kursdag, vil bli prioritert. De kan skrives inn i påmeldingsskjema eller sendes inn på mail. Spørsmål sendes til ingunn@askiraski.no

Program:

  • Hva er Startpakken?
  • Hvorfor er fonologisk bevissthet så viktig?
  • Hva får du i Startpakken?
  • Innsendte spørsmål
  • Spørsmål på direkten

Forberedelse:

Vi anbefaler dere å lese om Startpakken på hjemmesiden i forkant av spørretimen: Om Startpakken