Spørretime

Hver måned inviterer vi til gratis webinar på en time. Deltakere har anledning til å sende inn spørsmål knyttet til månedens tema i forkant eller underveis i webinaret.

Under følger informasjon om kommende time(r) og tema.

I månedens spørretime vil vi svare på spørsmål knyttet til tema.
Spørsmål som kommer inn før kl. 12.00 kursdag, vil bli prioritert. Spørsmål skrives inn i påmeldingsskjema.

Tema: Stier og praktisk bruk

Datoer:

Klokkeslett: 14:15 til 15:15

Forberedelse: Vi anbefaler dere å se filmen om Stier og Funksjoner og oppgavetyper på hjemmesiden i forkant av spørretimen: Klikk her for kursfilmer

Tema: Lesekurs for småskolen

Datoer:

Klokkeslett: 14:15 til 15:15

Tema: Kartlegging

Datoer:

Klokkeslett: 14:15 til 15:15

Forberedelse: Vi anbefaler dere å se filmen om Karlegging på hjemmesiden i forkant av spørretimen: Kikk her for kursfilmer