Spørretime

Vi tilbyr jevnlig gratis spørretimer med ulike tema.

Timen starter med en presentasjon av tema med mulighet for spørsmål underveis. Deretter tar vi en gjennomgang av innsendte spørsmål og avslutter med oppfølgingsspørsmål knyttet til spørretimens tema. Spørsmål som kommer inn før til kl. 12.00 kursdag, vil bli prioritert. De kan skrives inn i påmeldingsskjema eller sendes inn på mail. Send da spørsmålene til ingunn@askiraski.no

Under følger informasjon om kommende timer og tema.

Dato og tema:

ALLE SPØRRETIMER ER KL. 14.15-15.15

August

21.08.24 Begynneropplæringen og bokstavkunnskap – Påmelding og mer info kommer i august

22.08.24 Hvordan jobber jeg med intensiv opplæring? – Påmelding og mer info kommer i august

27.08.24 Kom i gang med et skoleår fylt av leseglede og mestring – Påmelding og mer info kommer i august

29.08.24 Introduksjon til Startpakken – Påmelding

Introduksjon til Startpakken
Startpakken er en komplett pakke for den første lese- og skriveopplæringen. På denne introduksjonstimen blir dere kjent med innholdet og oppbyggingen av Startpakken.