Spørretime

Vi tilbyr jevnlig gratis spørretimer med ulike tema.

Timen starter med en presentasjon av tema med mulighet for spørsmål underveis. Deretter tar vi en gjennomgang av innsendte spørsmål og avslutter med oppfølgingsspørsmål knyttet til spørretimens tema. Spørsmål som kommer inn før til kl. 12.00 kursdag, vil bli prioritert. De kan skrives inn i påmeldingsskjema eller sendes inn på mail. Send da spørsmålene til ingunn@askiraski.no

Under følger informasjon om kommende timer og tema.

Dato og tema:

ALLE SPØRRETIMER ER KL. 14.15-15.15

07.11.23 Intro Runde 2 i Startpakken – Påmelding

04.01.24 Intro Runde 3 i Startpakken – Påmelding

13.02.24 Intro Runde 4 i Startpakken – Påmelding

Intro Runde 2 i Startpakken

Timen starter med en presentasjon av innhold og oppbygging i runde 2, med mulighet for spørsmål underveis. Deretter tar vi en gjennomgang av innsendte spørsmål og avslutter med oppfølgingsspørsmål knyttet til runden eller Startpakken generelt.

Intro Runde 3 i Startpakken

Timen starter med en presentasjon av innhold og oppbygging i runde 3, med mulighet for spørsmål underveis. Deretter tar vi en gjennomgang av innsendte spørsmål og avslutter med oppfølgingsspørsmål knyttet til runden eller Startpakken generelt.

Intro Runde 4 i Startpakken

Timen starter med en presentasjon av innhold og oppbygging i runde 4, med mulighet for spørsmål underveis. Deretter tar vi en gjennomgang av innsendte spørsmål og avslutter med oppfølgingsspørsmål knyttet til runden eller Startpakken generelt.