Leseløft – for godt til å ikke deles!

Publisert: 7. november 2023Kategorier: Nyheter

Gjennom jobben i Aski Raski møter vi med ujevne mellomrom på noen helt enorme ildsjeler. Lærere som engasjerer seg langt ut over det som kan forventes, og som virkelig ser forskjellen de kan gjøre for elevene de møter.

Annette Dorthea Steinmo ved Hana skole er én av disse. Annette er en av lærerne vi har hatt kontakt med jevnlig de siste årene, men denne høsten har kontakten tatt seg opp. Annette har oppdaget en av de ferdige stirekkene våre, og sett med egne øyne hvilket løft det – når det blir brukt med innsats og struktur – kan gi. Her er hennes fortelling: 

“Noen ting er for gode til ikke å deles! Det var sånn det startet. Det var den følelsen som tente et engasjement i meg! Det engasjementet ble så sterkt at jeg plutselig stod i spissen for å sette i gang med Leseløft i seks hele klasser uten å egentlig ha tilstrekkelig med ressurser til det. Min jobb forrige skoleår handlet om å gi Intensiv opplæring til elever som trengte et løft. Samtlige av disse elevene likte opplegget godt og en elev uttalte at hen kunne tenkt seg å gå på gruppa vi kalte Leseløft “resten av livet”. En annen elev lurte på om kompisen ikke også var litt “dårlig på lesingen” og kunne ha godt av å bli med i gruppa. Vi fikk også henvendelser fra foresatte som ønsket det samme opplegget til elevenes søsken. På dette tidspunktet hadde arbeidet med Aski Raski ligget litt brakk på skolen, men etter at vi som skole så fremgangen med egne øyne, ble programmet blåst liv i på ulike trinn. 

I løpet av dette arbeidet så jeg klart for meg at Aski Raski sine Leseløftstier kunne videreutvikles til å bli en del av et bærekraftig innovasjonsprosjekt: Et prosjekt med lave kostnader, og som kan utgjøre store forskjeller! Jeg klarte å selge inn ideen om å jobbe med dette i en egen stilling til Atle Sømme på Hana Skole i Sandnes. Han ble overbevist om at jeg hadde fått tak på en modell som kunne bli svært effektiv og ønsket å teste dette ut på 3. og 4.trinn. Han mente det var lite å tape på å ta sjansen. Nå har jeg fått jobb som Leseløftlærer, og det er en stilling jeg håper vil komme på alle skoler i hele Norge som en del av den nasjonale satsingen for å øke elevers leseferdighet. I prosessen med å utvikle Leseløft-formatet har vi fått god støtte av Aski Raski sine pedagoger (underveis), noe som har vært viktig for at vi hele tiden skal være sikre på at vi er på riktig kurs.

Det engasjementet Atle og jeg føler for opplegget har heldigvis spredt seg til de andre lærerne på 3. og 4.trinn og elevene. Jeg er egentlig overrasket over hvor gira de er. Det går så det suser som vi skrev i referat fra trinnmøte for to uker siden(i uke 2). Elevene jobber hardt og målrettet, og kjenner på viktigheten av det de holder på med: 

 “Jeg leser boka mi bedre nå!”

“Jeg tror jeg kommer til å bli bedre til å skrive. Først så er det vanskelig, så litt lettere, også kjempelett. Jeg tror jeg kommer til å bli bedre uten at jeg merker det.”

Alle elever fortjener å få realisert sitt potensiale uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn. For å få dette til trengs et godt og systematisk arbeid både på system og individnivå. Aski Raski er systematisk, motiverende og kraftfullt! Det er et verktøy som gjør det mulig å løfte alle elevers tekniske leseferdigheter i ett og samme læringsmiljø. Ingen går glipp av annen undervisning. Alle kan, etter kartlegging, få jobbe i sin proksimale utviklingssone, slik vi kjenner den fra Vygotskij. Både elever med svake ferdigheter og erfarne lesere får jobbe ut fra sine forutsetninger. I øktene med Aski Raski ser vi at elevene opplever mestring, tilhørighet og læringsglede. Etter tidligere å ha jobbet med tradisjonelle smågrupper erfarer jeg nå nå hvordan det vi gjør for elever som trenger et løft kan komme alle elevene til gode. Vi gjør oss viktige erfaringer i et profesjonelt læringsfellesskap. Det er gull! 

Det er spennende å se i hvilken grad det vi gjør for elevene øker elevenes avkodingsferdigheter, og trolig bygger elevene også gjennom prosjektet vårt “lesemuskler”.

Sterke lesemuskler gjør dem i stand til å lese både lengre bøker, selvvalgt litteratur, fagtekster og digitale tekster. De får rett og slett bedre lese-kondis, noe de trenger for å få kjenne på en ekte “lesehunger” og for å stille rustet til møtet med mellomtrinn og ungdomsskole. For å få dem dit må vi hjelpe dem med å automatisere, og få opp både hastighet og nøyaktighet. Det er dette vi gjør gjennom Leseløft – med alle elevene.”

Vi i Aski Raski gleder oss til å følge Annette og Hana skole videre: I første omgang med et skolebesøk for å snakke med elever og lærere, og deretter i arbeidet med retest for å se den målbare fremgangen i elevgruppene.

Bli med på gratis spørretime i februar om Leseløft på 1-2-3.

Del denne siden:

Siste innlegg: