Smarte grep utjevner barnas leseferdigheter

Publisert: 13. september 2023Kategorier: Nyheter

Skolene på Island har de siste årene hatt stor suksess med sin læremetode READ eller LESTU.  For det første har så godt som alle elevene knekt lesekoden på første årstrinn. Videre har de visket ut forskjellen mellom gutter og jenter – guttene skårer nå like godt som jentene.

Når vi i Aski Raski leser om metoden finner vi mange likhetstrekk ved Startpakken og den fremgangsmåten de følger på Island:

På Island fokuserer de på lyd-bokstav før de ser på ordene som helhet. Dette er viktig også i Startpakken – elevene skal kunne avkode ord fonologisk før en trener på de høyfrekvente ordene.

Videre mener forskerne at jevnlig kartlegging og oversikt har vært nøkkelen. 

Den jevnlige kartleggingen i Startpakken sikrer lærer full kontroll over hvilke elever som ikke enda har automatisert lyder og stavelser.

Spiralprinsippet i Startpakken

Forskerne trekker også frem individuell tilpasning som avgjørende. I Startpakken har lærer mulighet til å tildele elevene fire ulike vanskegrader av en tekst – samtidig som de opplever fellesskap gjennom å møte den samme fortellingen. Stifunksjonen i det digitale Aski Raski åpner også for denne tilpasningen, og sikrer at alle elever kan få riktige utfordringer.

Etter å ha lest om LESTU på Island valgte vi å gå gjennom våre egne tall for Startpakken. 

Aski Raski har nemlig hele forrige skoleår fulgt førsteklassinger ved 8 skoler med og uten Startpakken. Vi følger dem fremdeles, men de foreløpige resultatene våre viser det samme som forskerne ser på Island. Ikke bare har langt flere elever med Startpakken automatisert bokstaver og stavelser sammenlignet med kontrollgruppen… Faktisk skåret guttene marginalt bedre enn jentene i mai.

Dette prosjektet gleder vi oss til å følge videre, og vi håper alle lærere og andre i skolen gjør det samme!

Artikkelen: https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-lesing-ntnu/smarte-grep-utjevner-barnas-leseferdigheter/2243140

Mer om metoden: https://forskning.no/barn-og-ungdom-ntnu-partner/nesten-alle-barn-laerte-a-lese-med-ny-metode/2143040

Del denne siden:

Siste innlegg: