Leseløft på Hana skole

Publisert: 6. desember 2023Kategorier: Nyheter

For noen uker siden skrev vi om Annette Dorthea og arbeidet med Leseløft på Hana skole. I midten av november fikk Kristoffer og Ingunn fra Aski Raski besøke lærere og elever ved fjerde trinn på Hana, og se dem i aksjon. 

Suksessfaktorer

Da vi ankom skolen var elever og lærere rigget og klare, og noen suksessfaktorer for opplegget ble tydelige fra start: 

  • Alle lærerne løfter sammen.
  • Ingen tar til andre oppgaver når Leseløftlæreren kommer.
  • Klassene er forberedt og klare på tiden.
  • Engasjement og tro på løftet har blitt tydelig modellert og speilet hos elevene.
Annette Dorthea,lærer, sitter sammen med en elev som skriver på en PC

Leseløft på 1 – 2 – 3

Leseløft på 1-2-3, slik Annette Dorthea og Hana skole har utviklet modellen med støtte fra oss i Aski Raski, baserer seg på Leseløft-stiene våre kombinert med en satsning på lystlesing i klassene:

1.Kartlegging

Hana skole har gjennomført Aski Raski sin kartlegging med elevene. Dette tar ca 10 minutter/elev. Aski Raski-kartleggingen danner grunnlaget for hvilket sti-løp elevene skal følge.

2. Tiltaksperiode

Hana skole var ca midtveis i tiltaksperioden under besøket vårt. Det var imponerende å se hvor godt overgangene fungerte, og hvor motiverte og påkoblet elevene var. Flere elever uttrykte selv at de likte å samle premier, hvilken oppgavetype de liker best, og viste en imponerende innsikt i hvilket område innen lesing og/eller skriving de trengte å trene mer på.

I løpet av hver økt, også den vi er med på, rekker en lærer innom hver elev minst én gang for å notere i loggboken: dette gjøres hver gang elevene kommer på les. Det at elevene opplever å bli sett er helt klart en styrke og disse møtene gir rom for eventuelle tilpasninger og en kort prat/underveisvurdering.

En elev ligger på magen på gulvet og leser i en bok og en PC

Stiene

I tiltaksperiodene jobber elevene med ferdiglagde Leseløft-stier: 

Det ligger 10 Lette, (L), 10 Middels (M) og 10 Vanskelige (V) stier ute. Disse stiene tar for seg alt som normalt skal mestres på 3. årstrinn, og suksess i opplegget forutsetter at elevene er kartlagt slik at en finner riktig nivå.

3.Retest og effekt av tiltak

Etter at opplegget er gjennomført (10-12 uker) kommer Hana skole til å  reteste  elevene. Dersom enkelte elever har hatt mindre effekt av tiltakene enn ventet, til tross for at loggboken viser at de har fått gjennomført som planlagt, så er dette en tydelig indikasjon på en elev som trenger videre utredning og/eller tiltak.

Hvorfor Leseløft?

Leseløft med Aski Raski er ingen skrivebordskonstruksjon. Modellen har vokst frem gjennom praksis. Leseløftlærer Annette Dorthea mener at leseløftstiene er en gullpakke som gjennom klok bruk virkelig kan styrke leseferdighetene hos den enkelte: 

De siste ukene ser vi at elevene forsvinner lengre inn i venteavisen, Aftenposten Junior, og ikke bare blar i den til det er deres tur til å bli hørt i les. Sterkere lesemuskler gir effekten vi ønsker. Det blir kjekkere å lese med økt mestring, og økt mestring kan fort gi leselyst. På veien til å bli en funksjonell leser må mange tiltak settes inn, men å øve på automatisering og hastighet, de tekniske leseferdighetene, kommer vi ikke utenom. Da er Aski Raski en skatt å bruke. Systematisk, motiverende og kraftfullt!”

Bli med på spørretime i februar om Leseløft på 1-2-3.

Flere elever sitter og skriver på PCer, man ser kun flere pcer på rad på fangene til elevene.

Del denne siden:

Siste innlegg: