Aski Raski Engelsk på mellomtrinnet

Publisert: 16. april 2024Kategorier: Nyheter

I mars var vi på besøk hos Sunde skole i Stavanger. Der besøkte vi elevene på 6. trinn og deres lærer Lotte Sigbjørnsen Benestad. Selve grunnprogrammet vårt har vært flittig brukt på skolen over lang tid, men hva gjorde at Sunde skole ønsket å sette i gang med Aski Raski Engelsk? Les mer for å få gode tips til å sette i gang i ditt klasserom, slik Lotte og 6. trinn på Sunde skole har gjort.

Alle trinn på Sunde skole benytter Aski Raski i leseopplæringen. På 6. trinn har de sett klar økning i leseferdighetene til elevene etter noen intensive perioder med lesetrening. Dette har gjort at motivasjonen til å trene på leseferdigheter har opprettholdt seg hos elevene, selv på mellomtrinnet. 

Lotte forteller at de har kjørt en ordkjedetest, så gjennomførte de et 6 ukers Aski Raski-kurs og deretter tatt ordkjedetesten om igjen. Lotte så da en tydelig forbedring i leseferdighetene hos elevene. Hun delte resultatene med elevene, slik at de personlig kunne se sin egen forbedring. På den måten har innsatsen elevene har gjort, selv om lesetrening er “litt kjedelig” ifølge elevene selv, vist dem at det nytter å arbeide og trene intensivt.

Da Lotte og lærerne hørte om Aski Raski Engelsk var det derfor lett å bli motivert til å teste det ut i klassen, og elevene selv var også svært motivert for å prøve det ut. Dette er enda litt nytt for klassen og lærerne, men så langt har de brukt det som et supplement til undervisningen ellers. Lotte har funnet ord med vanskelig uttale, lyder eller stavemåte, og så jobbet med et valgt fokusområde. Les-oppgavene er noe Lotte trekker frem som en favoritt. Det gir henne en fin mulighet til å se den enkelte og det er en fin måte å få en form for underveisvurdering av elevene.

Elev sett bakfra som bruker Aski Raski på en dataskjerm

“Jeg ser en klar fremgang i uttale av ord gjennom les-funksjonen i Aski Raski Engelsk. Dette er tydelig når elevene leser høyt for lærer, blir korrigert på enkeltlyder og leser de resterende ordene riktig”, forteller Lotte da vi er på vei til klasserommet til 6. trinn. Videre forteller hun at de for det meste jobber med tilpassede stier til hver elev, og hun synes det er den beste måten å arbeide på.  “Det er faglige forskjeller i klassen, og dette blir derfor den mest tilpassede løsningen. Ofte jobber halve klassen med selvgående aktiviteter, for eksempel gramatikkspill/leseforståelsesoppgaver, mens andre halvdel av klassen jobber med stien sin. Da slipper jeg å løpe rundt for å høre alle lese, og så blir det et skifte for elevene midt i timen. Les-funksjonen synes jeg er fin da det tillater et øyeblikk for den enkelte elev hvor lærers fokus kun er på den ene eleven. I en travel skolehverdag garanterer denne funksjonen å se den enkelte.”

Elev sett bakfra som bruker Aski Raski på en dataskjerm

Vi ankommer klasserommet til 6. trinn og elevene er klare for besøk i engelsktimen sin. Første halvdel av timen deles klassen inn i to, hvor den ene halvdelen jobber med sti i Aski Raski Engelsk, og den andre halvdelen jobber med oppgaver i Grammie (grammatikkoppgaver). 

Den andre halvdelen av undervisningen arbeides det med Skriv-oppgaver, felles i klassen. Lotte tar opp en skriv-oppgave på tavlen. For å tilpasse undervisningen, skriver hun inn to ulike alternativer til elevene. Denne aktiviteten gir fine diskusjoner om språk, hvor elevene diskuterer ordene og hvordan de ulike ordene uttales. Først prater elevene sammen med læringspartner, deretter lar hun noen elever si hva de tenker er det riktige alternativet høyt, og de får en fin diskusjon felles i klassen. “I small er det a-lyd på engelsk, og derfor er det small, ikke smoll” sier en av elevene. Til slutt rekker elevene opp hånden på det alternativet de tror er riktig. De gjentar prosessen og får gode diskusjoner rundt vokallydene i det engelske språket.

En tavle med opphengte ark med grafemer

Vi hører med elevene hva de synes om Aski Raski, og arbeidsmetoden i dagens engelskundervisning.

Oppsummert svarer elevene:

  • Vi lærer forskjeller på lyder
  • Vi diskuterer hva som er riktig og galt
  • Vi lærer hvordan vi skriver

Elevene merker også fremgang i sin egen læringsprosess, selv etter kort tids bruk av Aski Raski Engelsk. En jente på trinnet forteller oss mer utdypende: “Jeg blir bedre i både engelsk og norsk, og merket det på den siste engelskprøven. Jeg skriver bedre!” 

Til slutt deler Lotte et nybegynnertips til lærere som ønsker å begynne med Aski Raski Engelsk: “Bruk de allerede tilgjengelige stiene som ligger ute. Det kan gjerne virke overveldende å måtte lage din egen sti før man kjenner programmet.”

Vil du lære mer om Aski Raski Engelsk? Allerede 25. april har vi en spørretime der du kan lære mer:

Del denne siden:

Siste innlegg: