Vi leser sammen – tre uker med leseaktiviteter

Publisert: 12. april 2024Kategorier: Nyheter

Tre uker med leseaktiviteter – for hele klassen!

“Vi leser sammen” er et undervisningsopplegg som kan kjøres i full klasse eller i mindre grupper, først og fremst på 2. – 4. årstrinn. Opplegget har fokus på aktiviteter som styrker fonologisk avkodingsstrategi, og gir deg inspirasjon til arbeidsmåter for å styrke elevenes tekniske lesing og fonologiske bevissthet.

“Vi leser sammen” har en varighet på tre uker totalt. Det består av tre aktiviteter i uken på 5 – 40 minutter hver. Aktivitetene er korlesing, korskriving og verksted (stasjons-undervisning), og kombinerer det digitale Aski Raski med andre aktiviteter.

Selve lærerveiledningen er på bokmål, men i dokumentet finner du lenker til utskriftbare filer på både bokmål og nynorsk.

Del denne siden:

Siste innlegg: