Kartlegging og analyse av Startpakken i bruk

Publisert: 14. juni 2023Kategorier: Nyheter

Da Aski Raski bestemte seg for å utvikle et fullverdig opplegg for den første lese- og skriveutviklingen ble ingenting overlatt til tilfeldighetene. Vi har derfor fulgt åtte ulike førstetrinn på ulike steder i landet: fire skoler som bruker Aski Raski og Startpakken, og fire skoler som ikke gjør det.

Alle elever i tiltaksklasser og referanseklasser er kartlagt både tidlig i september og medio mai. Middelelev og kritisk grense som elevene er målt mot er tilpasset en elev på første trinn i januar. Det betyr at samtlige elever i begge grupper skårer kunstig svakt i september og kunstig sterkt i mai. Forholdet mellom gruppene er like fullt svært relevant å se på. Det er kartlagt noe under 200 elever i hver gruppe, i tre ulike byer. Elevene ved tiltaksklasser og referanseklasser kommer fra områder med tilsvarende demografi.

Resultater i september

Referanseskoler i september

Vi fant ingen store avvik mellom gruppene ved oppstart. Som forventet kan noen få elever i hver gruppe lese godt ved skolestart, men de fleste kan få bokstaver. Over 90% skårer derfor svakere enn kritisk grense på dette tidspunktet.

Resultater i mai

Referanseskoler i mai
Elever med Aski Raski og Startpakken i mai

I mai har fordelingen endret seg betraktelig. De fleste elevene i begge grupper har automatisert avkodingen av enkeltbokstaver og én stavelse. Det er imidlertid en betydelig forskjell mellom gruppene. Mens 74,3% av elevene som har brukt Startpakken nå har automatisert disse ferdighetene, gjelder det samme for 56,6% av referansegruppen.

I gruppen elever som fremdeles skårer svakere enn kritisk grense, som dermed ikke har automatisert alle bokstaver og/eller ikke har automatisert å avkode én stavelse, er det også en vesentlig forskjell. 12,2% av elevene som har brukt Startpakken skårer i denne kategorien, 22,4% av referansegruppen gjør det samme.

Elevene skal kartlegges på nytt til jul i 2. klasse, men de foreløpige resultatene viser oss at systematikken og perspektivet på forebygging som Startpakken bygger på, har en målbar, positiv effekt.

Aski Raski ønsker å opplyse om at alle kartlegginger og analyser av tall er gjennomført av Aski Raski sine egne pedagoger og ikke en uavhengig part.

Del denne siden:

Siste innlegg: