Priser

Kommuner eller skoler kan kjøpe lisens til Aski Raski. Prisene settes ut fra elevantall for hver skole og gjelder for ett år. Alle lisenser inkluderer hjemlånslisens.

Prøv ut gratis

Vi forstår at det kan være vanskelig å vite om Aski Raski vil passe i din undervisning. Derfor gir vi alle skoler og lærere muligheten til å prøve Aski Raski gratis i en periode for å bli kjent med programmet. Du får tilgang til en full versjon av Aski Raski og kan sette i gang med kartlegging av elevenes leseferdigheter. Du kan også gi elevene tilgang til å løse oppgaver.

Ta kontakt med oss på askiraski@askiraski.no, på telefon +47 415 01 046 eller bestill med skjema: https://askiraski.no/bestill-provelisens/

Priser kalenderåret 2019

Antall elever på skolen Pris
Opp til 50 6100
51 til 100 8100
101 til 200 10200
201 til 300 13300
301 til 400 16400
401 til 500 19500
Over 500 22600

Prisene vil indeksreguleres januar hvert år. Alle priser er ekskl. mva.

Skoler kan spare opp mot 30 % ved å inngå i en kommuneavtale med Aski Raski. En enkeltskole kan også oppnå gode priser ved å kjøpe lisens for flere år eller hvis flere skoler fra samme kommune kjøper. Ta kontakt med oss for å motta et godt tilbud!