Priser

Kommuner eller skoler kan kjøpe lisens til Aski Raski. Prisene settes ut fra elevantall for hver skole og gjelder for ett år. Rene ungdomsskoler og videregående skoler betaler alltid minstetakst. Alle lisenser inkluderer hjemlånslisens.

Prøv ut gratis

Vi forstår at det kan være vanskelig å vite om Aski Raski vil passe i din undervisning. Derfor gir vi alle skoler og lærere muligheten til å prøve Aski Raski gratis i en periode for å bli kjent med programmet. Du får tilgang til en full versjon av Aski Raski og kan sette i gang med kartlegging av elevenes leseferdigheter. Du kan også gi elevene tilgang til å løse oppgaver.

Prøvelisens bestilles med følgende skjema: https://askiraski.no/bestill-provelisens/

Priser kalenderåret 2021

Merk at korteste bindingstid for kontrakter som nå inngås er ut 2021.
Rene ungdomsskoler og videregående skoler betaler alltid minstetakst.

Antall elever på skolen Pris
Opp til 50 6285
51 til 100 8350
101 til 200 10510
201 til 300 13705
301 til 400 16900
401 til 500 20090
Over 500 23285

Prisene vil indeksreguleres januar hvert år. Alle priser er ekskl. mva.

Skoler kan spare opp mot 30 % ved å inngå i en kommuneavtale med Aski Raski. En enkeltskole kan også oppnå gode priser ved å kjøpe lisens for flere år. Ta kontakt med oss for å motta et godt tilbud!