Priser

Kommuner, skoler eller privatpersoner kan kjøpe lisens til Aski Raski. Alle lisenser inkluderer hjemlånslisens. Oppgitte priser gjelder for ett år.

Prøv gratis ut 2017

Vi forstår at det kan være vanskelig å vite om Aski Raski vil passe i din undervisning. Derfor gir vi alle skoler og lærere muligheten til å prøve Aski Raski gratis ut 2017 for å bli kjent med programmet. Du får tilgang til en full versjon av Aski Raski og kan sette i gang med kartlegging av elevenes leseferdigheter. Du kan også gi elevene tilgang til å løse oppgaver.

Ta kontakt med oss på askiraski@askiraski.no, på telefon +47 415 01 046 eller bestill med skjema: http://askiraski.no/bestill-proveversjon/

Priser kalenderåret 2018

Antall elever på skolen Pris
Opp til 50 5900
51 til 100 7900
101 til 200 9900
201 til 300 12900
301 til 400 15900
401 til 500 18900
Over 500 21900

Pris for privatpersoner er 390.*

Alle priser er ekskl. mva.

Skoler kan spare opp mot 40 % ved å inngå i en kommuneavtale med Aski Raski. Dette inkluderer 30 % rabatt for kommuneavtalen og 10 % for bestilling i 2017. En enkeltskole kan også oppnå gode priser ved å kjøpe lisens for flere år eller hvis flere skoler fra samme kommune kjøper. Ta kontakt med oss for å motta et godt tilbud!

*Privatlisenser inkluderer tilgang til alle øvelser i Aski Raski på lik linje med elever

10 % rabatt ved bestilling i 2017

Bestill lisens av Aski Raski i løpet av 2017 og få 10 % rabatt. Dette kommer i tillegg til evt rabatt for kommuneavtale.