Setninger med bilder

19. januar 2022

Har du oppdaget de nye oppgavene på nivå 2? Under 8 bokstaver, 12 bokstaver og alle bokstavene ligger det nå setninger med bilder. Aski Raski er bygget opp rundt en fonologisk lesestrategi hvor elevene bit for bit tilegner seg en trygg, kontekstfri avkodingsstrategi. Med de nye bildene får særlig de yngste og flerspråklige elevene mulighet til å utvikle sin leseforståelse. Alle elevene møter nye og inspirerende oppgaver, uten at det kommer i veien for den tekniske avkodingen. Vi jobber kontinuerlig med å produsere tegninger som vil dukke opp i programmet fremover.