Kurs

Godt nytt skoleår til dere alle sammen!
Aski Raski er nå i gang med å planlegge fysiske kurs utover høsten, og i tabellen under finner dere oversikten over kurs som kommer fremover.

Vi vil til enhver tid følge gjeldende smittevernsfaglige råd, og tar forbehold om endringer. Antall tilgjengelige plasser på kurset vil reguleres av gjeldende forskrifter. Ved eventuelle begrensninger vil vi følge “førstemann til mølla” prinsippet, så meld deg på i god tid før kurset starter.

Dato Sted Klokkeslett Innhold Pris Påmelding
Utsatt Ulsmåg skole 17:45-20:45 Delkurs 1 – Teori og kartlegging 800 kr Link
Utsatt Ulsmåg skole 17:45-20:45 Delkurs 1 – Teori og kartlegging 800 kr Link
Utsatt Ulsmåg skole 17:45-20:45 Delkurs 2 – Innhold, praktisk bruk og stier 800 kr Link
Utsatt Ulsmåg skole 17:45-20:45 Delkurs 2 – Innhold, praktisk bruk og stier 800 kr Link
Utsatt Gulskogen skole (Drammen) 11:00-15:00 Introkurs 1100 kr Link

Månedens spørretime

Hver måned tilbyr vi også et gratis webinar på en time der deltakere har anledning til å stille kursholdere spørsmål. Les mer om dette under månedens spørretime.

Webinar

Her kan dere som kunder velge tema fra vår meny (under) og bestille kurs via dette skjemaet.
Pris: 1500,- per time. Minimum én time totalt. Kursholder går gjennom de ønskede temaene og svarer på spørsmål etter hver økt.
Dere kan gå sammen med flere skoler, og vi kan invitere alle til samme møte. Maks 100 deltakere per kurs.
Velg temaene dere ønsker fra menyen under.

Tema Innhold Tid
Introduksjonskurs
  • Teori (forenklet)
  • Innhold og muligheter
  • Praktisk bruk
1,5 time
Kartlegging
  • Hvorfor kartlegge?
  • Hvordan kartlegge?
1 time
Praktisk bruk
  • Veiledning på bruk av programmet – som forebygging eller tiltak, i klasser, grupper, enkeltelever og lekser.
30 minutter
Stier
  • Hvordan opprette og tildele stier i Aski Raski? Hvordan følge med elevenes arbeid?
30 minutter
Flerspråklige elever
  • Spesielle tips rettet til arbeid med flerspråklige elever – særlig elever som lærer å lese for andre gang. Kartlegging, valg av trinn, fremgangsmåter.
30 minutter
Nivå 0
  • Hva er fonologisk bevissthet, og hvordan kan vi hjelpe barn i barnehagen, skolebarn eller voksne å trene opp den fonologiske bevisstheten?
30 minutter
Andre ting?
  • Send inn et spesifisert ønske om hva akkurat dere trenger hjelp til.
Etter behov

 

Ta kontakt med oss på askiraski@askiraski.no eller på telefon +47 415 01 046 for å høre mer om kurs.